ลวดสลิงทั้งในเเละต่างประเทศ

TAYMAX, KONDOTEC
มีใบเซอร์รับรอง รับประกันคุณภาพ
TAYMAX, KONDOTEC
มีใบเซอร์รับรอง รับประกันคุณภาพ

โซ่อัลลอยด์ (Alloy Chain)

ญี่ปุ่น, ไทย
มีใบเซอร์รับรอง รับประกันคุณภาพ
ญี่ปุ่น, ไทย
มีใบเซอร์รับรอง รับประกันคุณภาพ

สายพานยกของ (สลิงผ้าใบ)

MERTA (อังกฤษ)
มีใบเซอร์รับรอง รับประกันคุณภาพ
MERTA (อังกฤษ)
มีใบเซอร์รับรอง รับประกันคุณภาพ
MERTA (อังกฤษ)
มีใบเซอร์รับรอง รับประกันคุณภาพ
MERTA (อังกฤษ)
มีใบเซอร์รับรอง รับประกันคุณภาพ

รอก (Hoist)

CHENG DAY, BLACK BEAR
Electric Chain Hoist
MITSUBISHI, KITO, NITCHI,
BLACK BEAR, ELEPHANT
Electric Wire Rope Hoist
KONDOTEC
GEARED TOLLEY, TOLLEY

สเก็น (Shackles)

KONDOTEC
มีใบเซอร์รับรอง รับประกันคุณภาพ
KONDOTEC
มีใบเซอร์รับรอง รับประกันคุณภาพ
KONDOTEC
มีใบเซอร์รับรอง รับประกันคุณภาพ
KONDOTEC
มีใบเซอร์รับรอง รับประกันคุณภาพ

ห่วงสกรู / อายโบลท์ (Eye Bolt)

KONDOTEC
มีใบเซอร์รับรอง รับประกันคุณภาพ
KONDOTEC
มีใบเซอร์รับรอง รับประกันคุณภาพ

กิ๊บจับลวดสลิง (Wire Rope Clip)

KONDOTEC
มีใบเซอร์รับรอง รับประกันคุณภาพ
KONDOTEC
มีใบเซอร์รับรอง รับประกันคุณภาพ

ห่วงเหล็ก (Master Link)

KONDOTEC
มีใบเซอร์รับรอง รับประกันคุณภาพ
KONDO
มีใบเซอร์รับรอง รับประกันคุณภาพ

เกลียวเร่ง (Turnbuckles)

ตะขอ (Hook)

KONDOTEC
มีใบเซอร์รับรอง รับประกันคุณภาพ
KONDOTEC
มีใบเซอร์รับรอง รับประกันคุณภาพ
KONDOTEC
มีใบเซอร์รับรอง รับประกันคุณภาพ
KONDOTEC
มีใบเซอร์รับรอง รับประกันคุณภาพ
KONDOTEC
มีใบเซอร์รับรอง รับประกันคุณภาพ
KONDOTEC
มีใบเซอร์รับรอง รับประกันคุณภาพ
เมนูทั้งหมด